Неков пита: Ще защити ли ЕС българските марки в САЩ

« НачалоПитания

Ще включи ли Европейската комисия в преговорите за търговско споразумение между ЕС и САЩ българските продукти, за които страната ни е защитила запазена марка в ЕС. Питане по този въпрос отправи Момчил Неков до екипа на Жан-Клод Юнкер

.

В началото на годината Комисията публикува част от опорните точки в преговорите, които води от името на ЕС с Вашингтон. От тях става ясно, че ще бъде изготвен списък от продукти, регистрирани като географски указания и храни с традиционно специфичен характер, чийто марки ще бъдат защитени при износ за САЩ. В насоките обаче не се уточнява какъв ще обемът на списъкът и дали ще бъде търсена закрила за всички марки, за да бъдат те защитени от злоупотреба при продажбата им в Съединените щати.

Ето защо Момчил Неков, който е член на земеделската комисия в Европейския парламент, се интересува:

  • Какви са критериите, по които са подбирани географските указания, които ще бъдат включени в процеса на преговорите?
  • Възнамерява ли Комисията да включи в преговорите защитата на двете регистрирани от България географски указания - розовото масло и горнооряховски суджук?
  • Ще бъдат ли добавени към преговорния списък и хранителни продукти с традиционно специфичен характер и ще бъдат ли добавени в него и панагюрската луканка, филе "Елена" и роле "Трапезица".      

Отговор от комисаря за земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган:

Комисията е осведомена за икономическото въздействие върху качествени продукти от ЕС (ползващи се от защита под формата на ЗНП/ЗГУ в ЕС), произтичащо от липсата на защита на пазара на САЩ. Поради това Комисията ще продължи да се стреми към амбициозни резултати за географските указания на ЕС в рамките на текущите преговори със САЩ. За да постигне тази цел, ЕС прагматично, но неотклонно търси правила да се осигури подходящо ниво на защита и подходящо прилагане на тази защита за подбор на географските указания на ЕС.

През есента на 2013 г. Комисията, в тясно сътрудничество с държавите членки, избра тези географски указания на ЕС въз основа на обективни критерии, като например икономическото значение на тези наименования на пазара на САЩ. Двете български защитените географски указания, споменати от уважаемия член на Парламента, не отговарят на тези критерии и следователно не са били включени в списъка. Комисията отбелязва, че една от целите на ЕС в тези преговори е да се осигурят правила в споразумението, които биха предоставили възможност първоначалният списък на географските указания да бъде разширен със съгласието на страните.

В съответствие с указанията на Съвета за водене на преговори и с позициите, приети в контекста на предишни и други текущи споразумения за свободна търговия, Комисията не включва „храни с традиционно специфичен характер“ в тези преговори.