Eзиковата дискриминация в ЕС трябва да се преустанови

« НачалоИзказвания

В света на изкуството творците на невербални произведения – музика, скулптура, балет – общуват без прегради с публиката на всяка страна, независимо от езика в нея. Това не се отнася за авторите на литературни произведения, които е нужно да бъдат превеждани. Днес в европейските книжарници почти няма да видите книга на български, румънски, полски, унгарски автор. В Европейската комисия има отдел „Творческа Европа”, чрез който се финансират преводи на книги от 15-20 творби, вместо единични творби. Когато бъде финансиран преводът, авторът получава равнопоставеност в мултиезиковата европейска територия.

Всеки книгоиздател, който е преценил, че една книга от автор в Европейския съюз си заслужава отпечатване и разпространение, трябва да получи директно финансиране от Европейския съюз за превода по опростена процедура, и аз призовавам Европейската комисия да възприеме този подход. Така ще дадем шанс на талантливата творба да пробие. Като автор на две книги знам, че верният критерии е преценката на издателя и читателя. По този начин няма да се дискриминират по-малките европейски езици, а Европейският съюз ще отхвърли езиковата дискриминация – една от последните на негова територия.