Момчил Неков: инвестирането в приобщаващо образование, създава отговорни, толерантни и отворени към света граждани, способни да разграничават фактите от мненията

« НачалоНовини

Необходими са координирани действия между страните членки и ЕС като цяло за предотвратяване на радикализацията и борбата с тероризма. Това казва Европейският парламент в обща резолюция. Документът, който не е обвързващ, предлага конкретни предложения за обща стратегия за борба с екстремизма, която трябва да се прилага особено онлайн, в затворите и чрез образование и социално включване. 

В свое изказване евродепутатът Момчил Неков, който подкрепи резолюцията, почерта, че атентатите в Париж и в Мали ясно показаха, че радикализацията и терористичните заплахи нямат национални граници и изискват адекватни и навременни действия на европейско и глобално ниво. „Европа преминава през трудни времена и ние трябва да инвестираме в приобщаващо образование, което да създава отговорни, толерантни и отворени към света граждани, които са способни да разграничават фактите от мненията”, заяви Неков. Резолюцията, беше приета с 548 гласа „за“, 110 „против“ и 36 „въздържал се“.

Евродепутатът от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите обърна внимание, че образователните институции  трябва да култивират критично мислене сред младите, което да им помага да разбират и преценяват правилно информацията в контекста на интернет и социалните мрежи и по този начин да бъдат по-малко уязвими към манипулация и пропаганда.