Пред нас стоят задачи за възстановяването на пострадалите райони в България

« НачалоИзказвания

                                                 Уважаеми г-н Председател,

в резултат на наводненията, случили се в България през 2014 г. много градове и села преживяха опостушителни бедствия. Бяха дадени десетки жертви. В много места бяха прекъснати всички инфраструктурни и комуникационни връзки, а десетки хиляди граждани тепърва ще възстановяват своите домове.

Воден от разбирането, че пред нас, като представители на институциите стоят редица задачи за пълното възвръщане към нормален живот на пострадалите райони, още от първия ден се свързах с местните власти за реалните измерения на претърпените щети. Получих официална информация от повече от 100 общини в засегнатите 13 области на България, която предадох на централните власти. Над исканията за компенсации от фонд "Солидарност" работиха две български правителства. А с получените средства ще се подпомогне възстановяването на публичната инфраструктура на засегнатите райони, в които живеят над 3,3 млн. мои сънародници.