Равнопоставеност за земеделците от новите страни

« НачалоИзказвания

Уважаеми господин Председател, Недопустимо е всички производители да бъдат поставяни под общ знаменател, в конкуренция за безкрайно недостатъчните компенсации от 125 милиона евро, които бяха изчерпани за по-малко от десет дни. Производителите от новите държави членки изпадат в неравностойно положение и с риск от тежки социални последствия, в конкуренция със стоките от по-старите държави членки, които са и обект на по-големи земеделски субсидии.

Призовавам Комисар Чолош да обърне особено внимание и на факта, че тази година в България имаше редица опустошителни наводнения, които допълнително носят тежки последствия за земеделското производство в региони, където то е основен поминък. В следствие на тях и последвалата по-слаба реколта, българският земеделски пазар е изложен на огромен натиск от земеделска продукция от другите държави членки. Искам да изразя неодобрение и към дискриминацията относно самостоятелните производители, за които субсидията е по-малка от тези на членуващите в браншови организации. От тази мярка потърпевши са отново новите земеделски предприемачи на Съюза. Призовавам Европейската комисия да вземе тези фактори под внимание при оформянето на следващите си предложения и делегирани регламенти.