Влизането на България в Шенген е приоритет за цяла Европа

« НачалоИзказвания

Поради огромния брой конфликти по света, принудително разселените хора са над 50 милиона души. А напусналите родните си места за последната година са 7 милиона.

За последните две години в моята страна, България, са потърсили убежище 18 000 бежанци, а отделно, по Дъблинския регламент, има запитване за връщане на още 8000.

Това поставя България в ущърб спрямо другите европейски държави, защото бежанците остават в тези страни, в които за първи път са прекрачили границите на Европейския съюз.

Освен за преразглеждане на европейското законодателство в областта на миграцията, поставям категорично и най-важните въпроси, които са от първостепенно значение за нашата страна: приемането ни в Шенген и въпросът с бежанците.

И двата са безусловно свързани с външните ни граници и трябва да намерят отражение в работната програма на Европейската комисия за тази година.

Прилагането на шенгенското споразумение у нас трябва да е приоритет не само на България, а и на цяла Европа.