Биография

« НачалоЗа мен

Момчил Неков е магистър по „Политически мениджмънт” в Софийски университет „Св. Климент Охридски” и магистър по „Международни икономически отношения” в Университета по национално и световно стопанство. От 2013 година е докторант във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” с тема на докторската дисертация „Организационна структура и вътрешнопартийна демокрация в основните политически партии в България след 1989 година”. Роден е на 13 май 1986 година в гр. Силистра в семейство на учители. В родния си град през 2005 г. завършва Езикова гимназия „Пейо Яворов”.

Момчил Неков е автор на две книги с политологични изследвания: „4х4 – БСП след 1989” (изд. „Захарий Стоянов”, 2012 г.) и „От първо лице” (изд. „Сиела”, 2013 г.).

От февруари 2010 г. до избирането му за член на Европейския парламент, Неков работи като инспектор и старши инспектор в Дирекция „Правни производства и надзор” в Комисия за защита на личните данни на Република България.

Член на БСП от 2009 г. Заместник председател е на 15-та основна партийна организация в ж.к. „Дианабад” в София. През 2012 г. е избран за член на Районния съвет на БСП в район „Изгрев”, гр. София. В началото на 2014 г. неговата организация го номинира за кандидат за евродепутат в изборите през май същата година. Подкрепен е от градската организация на БСП в София и е утвърден от НС на БСП. От май 2018 г. е секретар „Европейски политики“ на МО на БСП. А в периода 2016-2018 г. е бил заместник председател на МО на БСП.

На 25 май е избран за член на Европейския парламент от листата на БСП. Той е най-младият  член на Групата на прогресивния алианс на социалисти и демократи в Европейския парламент.

В Европейския парламент Момчил Неков работи в комисиите по Култура и образование и по Земеделие и развитие на селските региони. Той е член на делегациите на Европейския парламент за връзки с Китай, на комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия и за Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС. Момчил Неков е заместник председател на Интерпарламентарната група РУМРА, която работи за повишаване видимостта на планинските, селските и отдалечените региони на ЕС. В рамките на тази група е съ-председател на работната група по Качествени местни продукти. Неков е член на интерпарламентарните работни групи за развитие на туризма, културното наследство и европейските културни маршрути, за спорта и за Климатичните промени, биоразнообразието и устойчивото развитие. Той е част и от неформалната група на младите депутати от Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент S&D EU40.

Сред приоритетите в работата му като евродепутат са предизвикателствата, свързани с намаляването на безработицата в Съюза, и в частност - сред младите хора, като се използват всички механизми младото поколение да се развива и да трупа умения чрез възможностите, които предоставя мобилността.

Друг приоритет е развитието на биоземеделието и системите за напояване в България, отстояване на интересите на българските земеделски производители в Европейския парламент.

Негова цел е и  популяризирането на европейските програми за културен и образователен обмен в България и предоставянето на информация на общините за финансиране на местни културни проекти чрез европейскте средства.

В свободното си време Момчил обича да се занимава със спорт, да чете книги и да се среща с приятелите си.