Момчил Неков инициира закон за доброволчеството

« НачалоУ дома

Момчил Неков призова българските депутати да приемат закон за доброволчетвото, тъй акто е една от малкото европейски членки, която все още не го е сторила. Той беше в Народното събрание, за да връчи медала на Европейския парламент на доброволци от Варна, участвали в разчистването на града след наводнението през юни 2014 г.

"Чрез този закон нашата държава трябва да отчете значимостта на доброволческата дейност като израз на гражданското участие, допринасящо от една страна за развитието на гражданското обществото, а от друга – да регламентира неговите икономически и социални измерения. Последните се изразяват например в осигуряването на доброволеца при  извършването на доброволческата дейност; възстановяване на разходите му; застраховането му срещу злополука; обучение и квалификация на доброволците; зачитането на платен отпуск и трудов стаж за времето на извършване на доброволческата дейност; и др.", заяви Неков.

Той добави, че бедствията, сполетели ни през 2014-а е показал липсата от правна уредба на доброволчеството, която да урежда всички негови аспекти, като основа за насърчаване на активната гражданска позиция, развитие на гражданското общество и засилване на солидарността.  

Според Неков особено внимание трябва да се обърне на насърчаването и подпомагането на младежкото доброволчество, като възможност за младите за разширяване на техните знания, опит и умения.

"В европейски план младежкото доброволчество демонстрира завидна ефективност при формирането на активна гражданска позиция и за приобщаването на млади хора към обществено полезна дейност, както и като форма на неформално образование. Защото доброволческата дейност все по-често се оказва възможност за учене, за придобиване на квалификации и практически умения на базата на „трудов опит“, каза Неков в Народното събрание.

През 2014 г. в България е имало около 80 000 доброволци, което е малко спрямо населението на страната ни. Европейската статистика показва, че в ЕС 100 милиона души се включват в доброволчески каузи и така създават около3% от БВП на европейската икономика.

"Всяко евро, инвестирано в развитие на доброволчеството, връща 5 евро в съответните национални бюджети. Виждате за какво икономическо измерение на доброволчеството става въпрос", заяви Неков.