Неков ще представи възможностите на фонд "Солидарност" и на фонда за миграция

« НачалоУ дома

Момчил Неков ще представи ролята на Европейския парламент за функционирането на европейските фондове за солидарност при бедствия и аварии и за миграцията и убежищата.

Неков е основен гост на конференция, организирана от Младежкото обединение на БСП - Харманли, която ще се проведе в петък, 20 февруари в Добринище.

Момчил Неков ще представи пред младите активисти на БСП целите и механизмите на Европейския фонд "Солидарност" и особеностите и функционирането на Европейския фонд за  миграция и убежища.

Евродепутатът социалист е ангажиран от началото на мандата си с помощта за пострадалите от наводненията региони в България. Той събра допълнителна информация за щетите в над 100 общини, която беше включена в искането за помощ чрез фонд "Солидарност", отправено от българското правителство до Европейската комисия.  Европейският парламент одобри отпускането на 10,5 млн. евро за 10 засегнати от катастрофалните наводнения области през декември 2014 г.