Ще работя за повече видимост и добър имидж на българското земеделие

« НачалоУ дома

Първата, така наречена, "зелена седмица" в своя мандат посветих на срещи с български браншови организации и производители от земеделския сектор. Целта на тези срещи и посещения беше да се запозная с предизвикателствата пред българските браншови организации и производители, както и пред рондото земеделие като цяло. В допълнение на тези срещи, посетих биоферма близо до София, плантация с пауловния близо до Пловдив, срещнах се с производители на памук в Хасково.

Среща със Стоян Симеонов, биопроизводител
Среща със Стоян Симеонов, биопроизводител

Редица общи проблеми бяха набелязани, безспорно обаче най-големият засяга липсата на българско присъствие и имидж в столицата на Европа. България няма пълноправен член в най-голямата земеделска асоциация в Брюксел - Копа-Коджека. Тази организация е силен участник в дискусиите по земеделска тематика в Европа и е изградила силен имидж в Европа. Причината обаче да няма българско участие се оказва не липсата на желание, а по-скоро непосилният за българските условия годишен членски внос. По тази причина поех ангажимент, в рамките на своите правомощия, да поставям конкретните нужди на българските производители, за да получат и те внимание и да бъдат отразени и техните нужди при оформяне на нови законодателни предложения в ЕС.

От гледна точка на конкретни проблеми, един от най-острите е управлението на водните ресурси в България. Доброто управление на наличните ресурси ще допринесе за възвръщане на родното зеленчукопроизводство, ще даде възможности за развитие на капково напояване, особено в области с по-дълбоки подпочвени води и не на последно място - ще спомогне намаляване опасността от наводненията при по-добро управление на многото язовири с неизяснената собственост и статут. Интензифициране на този сектор безспорно ще създаде допълнителна работна ръка, за това повече инвестиции и силна държавна политика са ключ към съживяването на сектора.

Друг всеобщ проблем и притеснение е замирането на традиционните български сортове и видове. Редица браншове и производители изразиха подкрепа за запазване и промоциране на българските сортове, които са познати на българина с качествата си,  и са географски и климатически най-подходящи за България. В работата си в Европейския парламент ще работя за това качествата на тези български сортове да станат по-познати и сред другите европейци.

Няколко организации споделиха и притеснението си свързано със състоянието на образованието у нас и по-скоро програмите засягащи сектор земеделие. Липса на учебни програми реално отразяващи нуждите на бранша създава проблем, защото дава предпоставка за липса на  необходими кадри в земеделието. Свързването на образованието с истинските нужди на селското стопанство ще помогне за обучението на знаещи земеделци, способни от производители да се станат и добри агромениджъри, които ще управляват качествено и модерно своите стопанства.

Среща с производители на памук в Хасково, 29.10.2014
Среща с производители на памук в Хасково, 29.10.2014

По решаването на голяма част от тези проблеми ще работя заедно със своите колеги от Народното събрание за промяна на българското законодателство, за да бъдат отразени истинските нужди и потребности на българското земеделие. Търсене на добри практики от другите държави членки на Европейския съюз е другият ангажимент, който поех пред нашите производители.

Всички тези посещения и срещи ми помогнаха да науча какви са действителните нужди на българските земеделци, какви са предизвикателствата пред тях и как те вижда себе си на фона на своите колеги в Европейския съюз. Видяното доказва, че работата в комисията по земеделие през следващите пет години ще бъде много важна. В тази комисия ще се поставят основите на следващия програмен период след 2020 година и от тях ще зависи бъдещето и на българското земеделие. Ще направя необходимото и нашите производители да бъде чути в Брюксел, за да могат и те да почувстват, че Съюзът се грижи и за тях и че българското селско стопанство има своето достойно място в Европа.